• Příprava grafiky

    27.01.2016

    Připravujeme grafiku pro logo, vizitky, promo fotky. 

    Jsme v kontaktu s akční skupinou v Horaždovicích, se kterou jsme předběžně domluvili veřejnou prezentaci maringotky na sobotu 26.3. 2016. 

    Připravujeme skici na výrobu nábytku jež proběhne během února.