Mámy pro mámy-podpora rodin s předčasně narozenými dětmi

Stav projektu Ukončený
Olomoucký kraj
1 2 3

Hlavní myšlenkou je samozřejmě opět pomoc rodinám s předčasně narozenými dětmi. Ve druhé úrovni však chceme mít větší přesah i co se týče informovanosti veřejnosti. Zároveň chceme poskytnout kvalitní vzdělávací kurz nejen rodinám, ale i zdravotnickému personálu, který se o předčasně narozené děti v nejtěžších chvílích stará. Jednoduše řečeno - chceme projekt pojmout komplexně, aby byla problematika řešena z různých stran a zároveň se vytvořilo lepší porozumění a zázemí pro tyto rodiny.

Poslední aktualita

Slavnostní zakončení projektu- setkání rodičů a zdravotníků

4. července 2017

Právě byl ukončen půlroční projekt Mámy pro mámy- podpora rodin s předčasně narozenými dětmi.

Obsah tvořily dílny, jejichž výstupem byly dárečky pro maminky předčasně narozených dětí, osvěta k tématu předčasného narození, seminář pro zdravotníky pracující s předčasně narozenými dětmi, supervize pro pracovníky RC Heřmánek, pracující s rodinami s předčasně narozenými dětmi i společné setkání všech stran (rodičů, dětí, zdravotníků, pracovníků centra). Pozitivní zpětná vazba všech zúčastněných svědčí o přínosnosti projektu. Jejím prostřednictvím byla realizována podpora jak psychická, materiální tak informační. Děkujeme.


Nejbližší akce

První tvořivá dílna

27. února 2017 - 27. února 2017 | Olomouc

Tvořivá dílna, zaměřená na výrobu náramků určených pro maminky po předčasném porodu ve FN Olomouc, proběhla v prostorách herny RC Heřmánek. Součástí dílny bylo předání informací o projektu Mámy pro mámy a diskuse na téma předčasně narozených dětí. Dílna byla mj. setkáním mezigeneračním. Tvořily zde vedle sebe matky s dcerami, ale také babička.

 • Slavnostní zakončení projektu- setkání rodičů a zdravotníků

  4. července 2017

  Právě byl ukončen půlroční projekt Mámy pro mámy- podpora rodin s předčasně narozenými dětmi.

  Obsah tvořily dílny, jejichž výstupem byly dárečky pro maminky předčasně narozených dětí, osvěta k tématu předčasného narození, seminář pro zdravotníky pracující s předčasně narozenými dětmi, supervize pro pracovníky RC Heřmánek, pracující s rodinami s předčasně narozenými dětmi i společné setkání všech stran (rodičů, dětí, zdravotníků, pracovníků centra). Pozitivní zpětná vazba všech zúčastněných svědčí o přínosnosti projektu. Jejím prostřednictvím byla realizována podpora jak psychická, materiální tak informační. Děkujeme.


 • Přednáška pro zdravotnický personál

  4. července 2017

  Hranice potřeb rodičů a zdravotníků neontologického oddělení v komunikačně náročných situacích např. předčasného narození dítěte a situacích, kdy mají rodiče alternativní postoje a požadavky týkající se porodu dítěte.

  Interaktivní seminář je zaměřený na mapování a zvědomování potřeb zdravotnického personálu ve vztahu k matkám-pacientkám předčasně narozených dětí a se zvláštním přihlédnutím k matkám s alternativními životními postoji.

  V rámci semináře budeme hledat možností úspěšné komunikace mezi zdravotnickým pracovníkem a matkou dětského pacienta. Budeme se zabývat potřebami, postoji, zdravotnickými standarty a zaběhnutou praxí konkrétních pracovišť. Součástí bude případová studie a praktický nácvik.

  Cílem semináře je rozkrýt emoční a postojové pozadí případných komunikačních nezdarů a přispět k harmoničtějšímu průběhu hospitalizace matek a jejich dětí.


  Zhodnocení průběhu semináře 20.6. pro SZP FN Olomouc

  Semináře se zúčastnili dětské sestry neontologického oddělení.

  Seminář proběhl interaktivní formou, účastnice se aktivně zapojovaly a tím byl seminář utvářen flexibilně v průběhu podle potřeb účastnic.

  Zpracovávána byla témata: komunikace s matkou s alternativními postoji, komunikace s otcem při porodu a na naonatologickém oddělení, komunikace s dulou případně přivedenou porodní asistentkou. Doporučené byly postupy asertivní komunikace – tj. zvědomování vlatních potřeb a postojů a současně pochopení potřeb pacientek a doprovodu.

  Byla diskutována témata matek v situacích předčasného narození dítěte – definice jejich prožívání, specifických potřeb a podpora ve vytváření podpory pro matku i otce. Definice a rozlišení situací stresu – krize a traumatu.

  Rozlišení zvyků, postojů a přesvědčení SZP v rozlišení oproti předpisům a nařízení FN.

  Podpora SZP ve zvědomování jejich potřeb a hranic v kontaktu s pacienty a současně podpora jejich flexibility v rozšiřování situací přirozených a alternativních porodních a poporodních situací.

  Seminář byl účastnicemi hodnocen jako přínosný.
 • Setkání rodičů a odborná přednáška

  13. června 2017

  Setkání vedla psycholožka PhDr. Tenglerová. Jeho cílem bylo především sdílení a vzájemné povzbuzení. Hlavním diskutovaným tématem byla problematika vlivu předčasného narození dítěte na psychiku matky, která obvykle odchází po nečekaném porodu z nemocnice bez dítěte, ve velkých obavách o jeho zdravotní stav a budoucí vývoj. PhDr. Tenglerová dále pohovořila o projektu Mámy pro mámy, který byl podpořen Nadací O2 SmartUp a zahájila tvořivou dílnu, kde mohly přítomné ženy, jako výraz podpory a solidarity s dalšími maminkami předčasně narozených dětí, malovat připravené hrnky. Při malování hrnečků v ženském kruhu byla vytvořena velmi příjemná atmosféra.

 • Přednáška a dílna pro veřejnost a studenty/tky Caritas- Vyšší odborné školy sociální Olomouc

  5. dubna 2017

  Přednáška vedoucí laktační poradkyně a zdravotní sestry FNOL, p. Evy Kuběnové a klinické psycholožky a psychoterapeutky PhDr. Petry Tenglerové na téma Péče o rodiny s předčasně narozenými dětmi, za aktivní účasti zrak. terapeutky Mgr. Hany Klicperové proběhla v prostorách žluté učebny Caritas-Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Po proběhlé přednášce, kterou účastnice hodnotily jako názornou a dobře srozumitelnou, pokračovaly tvořivou dílnou, kde pro maminky předčasně narozených dětí malovaly hrnky a hrnečky. Celá akce proběhla ve velmi příjemné a otevřené atmosféře. Děkujeme Caritas – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci za spolupráci!

Načíst další aktuality

Proběhlé akce

 • DSC_9162.jpg

  Slavnostní zakončení projektu

  26. června 2017 | 15.00 - 15.00 | Olomouc

  Akce je pro veřejnost
  Právě byl ukončen půlroční projekt Mámy pro mámy- podpora rodin s předčasně narozenými dětmi. Obsah tvořily dílny, jejichž výstupem byly dárečky pro maminky předčasně narozených dětí, osvěta k tématu předčasného narození, seminář pro zdravotníky pracující s předčasně narozenými dětmi, supervize pro pracovníky RC Heřmánek, pracující s rodinami s předčasně narozenými dětmi i společné setkání všech stran (rodičů, dětí, zdravotníků, pracovníků centra). Pozitivní zpětná vazba všech zúčastněných svědčí o přínosnosti projektu. Jejím prostřednictvím byla realizována podpora jak psychická, materiální tak informační.

 • DSC_8695.jpg

  Školení pro zdravotnický personál

  20. června 2017 | 15.35 - 15.35 | Olomouc

  Akce je pro veřejnost
  Semináře se zúčastnili dětské sestry neontologického oddělení. Seminář proběhl interaktivní formou, účastnice se aktivně zapojovaly a tím byl seminář utvářen flexibilně v průběhu podle potřeb účastnic. Zpracovávána byla témata: komunikace s matkou s alternativními postoji, komunikace s otcem při porodu a na naonatologickém oddělení, komunikace s dulou případně přivedenou porodní asistentkou. Doporučené byly postupy asertivní komunikace – tj. zvědomování vlatních potřeb a postojů a současně pochopení potřeb pacientek a doprovodu. Byla diskutována témata matek v situacích předčasného narození dítěte – definice jejich prožívání, specifických potřeb a podpora ve vytváření podpory pro matku i otce. Definice a rozlišení situací stresu – krize a traumatu. Rozlišení zvyků, postojů a přesvědčení SZP v rozlišení oproti předpisům a nařízení FN. Podpora SZP ve zvědomování jejich potřeb a hranic v kontaktu s pacienty a současně podpora jejich flexibility v rozšiřování situací přirozených a alternativních porodních a poporodních situací. Seminář byl účastnicemi hodnocen jako přínosný.

 • IMG_1344.JPG

  Přednáška a dílna pro veřejnost

  20. března 2017 | 17.05 - 17.05 | Olomouc

  Akce je pro veřejnost
  Přednáška vedoucí laktační poradkyně a zdravotní sestry FNOL, p. Evy Kuběnové a klinické psycholožky a psychoterapeutky PhDr. Petry Tenglerové na téma Péče o rodiny s předčasně narozenými dětmi, za aktivní účasti zrak. terapeutky Mgr. Hany Klicperové proběhla v prostorách žluté učebny Caritas-Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Po proběhlé přednášce, kterou účastnice hodnotily jako názornou a dobře srozumitelnou, pokračovaly tvořivou dílnou, kde pro maminky předčasně narozených dětí malovaly hrnky a hrnečky. Celá akce proběhla ve velmi příjemné a otevřené atmosféře. Děkujeme Caritas – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci za spolupráci!

Líbí se ti náš projekt? Máš nějaký návrh, nápad? Nech nám vzkaz

Máš dotaz k našemu projektu? Napiš nám

Další projekty