Tady jde o ženy

Stav projektu Realizuje se
Hlavní město Praha
1 2 3

Přes všechnu snahu o osvětu v gynekologii se stále najde celá řada témat, která by si zasloužila více pozornosti. Co může být zachyceno díky gynekologickým prohlídkám? Jak je to s očkováním proti HPV? Proč se provádí při porodech nástřih? To a mnohem více jsme jako budoucí gynekologové veřejnosti připraveni důkladně vysvětlit a předvést na modelech. Zároveň plánujeme tyto trenažery využít k vlastnímu nácviku ambulantních, chirurgických i laparoskopických zákroků.

Poslední aktualita

První kurz chirurgického šití v gynekologii

28. února 2017

V pondělí 6. 2. 2017 odstartoval projekt "Tady jde o ženy" prvním seminářem pro zájemce o gynekologii. Tématem byly chirurgické techniky v gynekologii, výběr šicího materiálu, operační přístupy a nechyběl ani praktický nácvik nejčastěji používaných stehů.
Za vedení kurzu mnohokrát děkujeme naší Janě Dubské.

 • První kurz chirurgického šití v gynekologii

  28. února 2017

  V pondělí 6. 2. 2017 odstartoval projekt "Tady jde o ženy" prvním seminářem pro zájemce o gynekologii. Tématem byly chirurgické techniky v gynekologii, výběr šicího materiálu, operační přístupy a nechyběl ani praktický nácvik nejčastěji používaných stehů.
  Za vedení kurzu mnohokrát děkujeme naší Janě Dubské.

 • Takže budete informovat veřejnost o očkování proti HPV? Nejen?

  18. ledna 2017

  Přátelé,
  máme tady další pokračování našeho rozhovorového seriálu, ve kterém vám koncept „Tady jde o ženy“ více představíme. Tentokrát se podíváme na zoubek otázkám, co vlastně přineseme veřejnosti. A co je podle nás pro jednotlivé věkové skupiny nejpodstatnějším gynekologickým tématem? 
  ________
  Co váš projekt nabídne laické veřejnosti?
  Vladimíra: Budeme organizovat přednášky v rámci výuky pro střední školy, dále pro nastávající maminky a třeba i pro firemní skupiny, protože pár takových zájemců se nám už ozvalo. Na trenažerech jim v klidu přiblížíme, co vše by měla zahrnovat gynekologická prohlídka, jak vypadají standardní výkony, a pohovoříme o různých rizicích, která přicházejí, pokud ženy neabsolvují pravidelné kontroly. 
  Nikol: Program bude vždy odpovídat věku publika. Na středních školách logicky nebudeme v první řadě vysvětlovat amniocentézu (invazivní vyšetření v těhotenství, kdy je jehlou přes břišní stěnu těhotné ženy odebrána plodová voda) a umělé oplodnění, ale budeme se soustředit na témata pro ně aktuální.
  ________
  Středoškolačkám budete tedy hlavně přednášet o významu očkování?
  Jana: O očkování také, ale témat bude více - antikoncepce, význam preventivních prohlídek…
  ________
  Co nabídnete starším ženám? 
  Alena: I ve vyšším věku je nutno klást důraz na pravidelné preventivní prohlídky, protože umožňují zachytit patologické změny sliznice čípku už v raných stadiích. To se musí neustále zdůrazňovat.
  Jana: Rakovina děložního čípku je pochopitelně klíčové téma, ale rády zodpovíme i otázky ohledně průběhu porodu - jaká se podává anestezie, jaký je důvod nástřihu hráze, jaké jsou výhody a rizika porodu císařským řezem atd. Gynekologie totiž nabízí velmi pestrou škálu témat a my rády zodpovíme jakýkoliv dotaz a pohovoříme o tématech, která budou naše posluchačky zajímat. 
  ________
  Myslíte si, že jsou zde ještě velké rezervy, co se prevence karcinomu děložního čípku týče?
  Jana: Určitě se situace zlepšuje, ale myslím si, že preventivních programů jako je ten náš, není nikdy dost. Navíc mám dojem, že v této oblasti se většinou jedná spíše jen o nárazové osvětové akce a my nabízíme dlouhodobý program.
  Tereza: Lidé jsou často odkázáni na internet, kde jsou mnohdy velmi nahodilé informace, nezřídka dosti nepřesné. Naším cílem je představit alternativu s ověřenými informacemi z první ruky.
  Alena: A čím více zde bude dobrých osvětových programů, které uvedou věci na správnou míru, tím lépe. Jsou zde navíc mnohé alternativní proudy, které asi není vždy možné zcela zavrhnout, ale my bychom chtěly poskytnout medicínský pohled na věc.
  Tereza: Ženy často ví jen pár střípků informací - něco o očkování, něco o rakovině. Neví ale vše a především, jak jednotlivé věci dohromady souvisí. Náš projekt by měl poskytnout ucelený pohled.
  Nikol: Navíc povědomí se až radikálně liší napříč jednotlivými generacemi a myslím si, že i pokud by nastal hypotetický okamžik, kdy by všechny středoškolačky znaly očkování proti HPV, jeho význam a důležitost preventivních prohlídek, tak bychom mohly pokračovat dál u jejich maminek a babiček. Vybavuji si, jak jsem na praxi v nemocnici potkala asi šedesátiletou paní, která se radovala, že začala opět menstruovat. Že se jedná o varovný signál, ji v první chvíli vůbec nenapadlo.
  ________
  Myslíte si, že by mohly být tedy cílem vašeho projektu i důchodkyně?
  Alena: Myšlenka je to krásná a rozhodně se neostýcháme přednášet ani důchodkyním, ale je otázka, zda budou mít chuť si nás poslechnout. Jak už bylo řečeno, v každém věku na ženu číhá nějaké zdravotní nebezpečí, osvěta je důležitá a nikdy jí není dost. Pokud pomůžeme jediné ženě přijít včas, za všechnu naši práci to stojí. 
  ________
  Jak často budou probíhat tyto přednášky?
  Jana: Vše bude otázkou poptávky, ale v tuhle chvíli očekáváme, že prezentace proběhnou jeden až dvakrát měsíčně. Musíme se přeci jen na každou akci kvalitně připravit a to si žádá avůj čas.

 • Co nabízíme studentům medicíny?

  18. ledna 2017

  Opět vás všechny zdravíme!
  Dnes jsme si pro vás připravily část rozhovoru, která bude nejvíce zajímat naše budoucí kolegy, lékaře. 
  __________
  Co se týče vašeho projektu - co všechno obsahuje? Co nabízíte medikům?
  Jana: Medikům nabízíme teoretické hodiny pod vedením gynekologů a porodníků, semináře, v rámci kterých bude vyučováno gynekologické vyšetření, chirurgické, ale také laparoskopické šití, protože právě laparoskopie je dnes hojně využívanou metodou gynekologické operativy. Dále zprostředkujeme specializované přednášky a setkání s významnými osobnostmi z oboru gynekologie i souvisejících odvětví, abychom co nejlépe pokryly naši problematiku. 
  Nikol: Jeden z trenažerů, které pro projekt pořizujeme, umožňuje vyzkoušení si standardního gynekologického vyšetření – v zrcadlech i palpačního, tedy pohmatem. Kolposkopem zde můžeme zobrazit naprosto zdravý nález a poté různé patologické změny, jelikož model obsahuje několik vyměnitelných čípků. A pro palpační vyšetření zase výborně poslouží vyměnitelné dělohy představující dělohu obrácenou dopředu, dozadu, gravidní i poporodní. Stejný trenažer využijeme pro nácvik minilaparotomických výkonů. Jako druhý jsme vybraly palpační model hlavičky plodu. 
  __________
  Jak často budou semináře probíhat?
  Nikol: Aktuálně uvažujeme, že každý měsíc proběhnou dvě až čtyři akce. V tomto semestru chceme rozběhnout pilotní verzi projektu a v příštím školním roce, bohatší o spoustu zkušeností, rozjedeme program snad ve větším měřítku. 
  __________
  Projekt se jmenuje Tady jde o ženy. Vaší skupinu v tuto chvíli tvoří pět dívek. Mohl by se přihlásit i nějaký kolega?
  Jana: Určitě, byly bychom jenom rády! Ale je pravdou, že zatím vnímáme zájem spíše ze strany mediček, a také lékaři potvrzují, že je to fenomén posledních let. 
  Nikol: Pokud vím, tak ale samotné pacientky gynekology vnímají různě – některé preferují ženy gynekoložky, jiné řeknou, že mnohem raději budou v péči muže gynekologa, že jim to přijde přirozenější a příjemnější, cítí se bezpečněji. Takže rozhodně nejsou kolegové znevýhodnění, je jenom náhoda, že jsme se sešly v takovéto sestavě. 
  __________
  Jak si rozdělujete práci mezi sebou?
  Vladimíra Kurucová: Vždy jde jednak o to, kdo má zrovna čas, protože škola byla a vždy bude na prvním místě. A pak taky záleží, koho daná oblast více zajímá, kam nás srdce profesně táhne... 
  __________
  A kam vás to tedy táhne?
  Jana: Mně se líbí především chirurgická stránka gynekologie. 
  Alena: Mě zajímá gynekologie a porodnictví obecně, ale do budoucna spíše uvažuji o kariéře neonatologa, což je úzce související pediatrická specializace.
  Vladimíra: Já se zajímám zejména o porodnictví.
  Nikol: Problematika nádorových onemocnění. 
  Tereza Šváchová: Mě zajímá i alternativní pohled na gynekologii, ráda bych příští rok začala souběžně studovat čínskou medicínu a v budoucnu tyto pohledy propojit.
  __________
  Jaké to je dělat projekt v tolika lidech a k tomu ještě z různých ročníků?
  Jana: Musím říct, že komunikace funguje velmi dobře. Vše ve skvělé atmosféře společně probíráme a není problém se pak domluvit na tom, jak to nakonec bude vypadat.
  Alena: Podle mě je právě výhoda, že jsme z různých ročníků, protože máme na věc různý pohled, za sebou máme čerstvě různé předměty, vnímáme celou problematiku z různých úhlů a výborně se tak doplňujeme.
  Jana: Po odborné stránce navíc vše konzultujeme ještě s lékaři z motolské gynekologické kliniky, takže ve skutečnosti je těch „hlav“ zapojených do projektu ještě o pár více. (smích) 
  __________
  Kolik vám projekt zabere času?
  Jana: Je to spíše o nárazové práci a těžko se to dá takhle zobecnit. Nejprve probíhalo vyřizování u Nadace O2, vyplnění přihlášky, zadání přesného rozpočtu, fází projektu. Potom minule zmiňované soustředění. V mezičase jsme se snažily oslovovat média, protože jen díky nim dokážeme projekt přiblížit veřejnosti, hledáme zdroje pro inspiraci v zahraniční literatuře, na webu a v neposlední řadě se musíme samy vzdělávat a zdokonalovat naše znalosti. Tak v průměru asi hodinu denně? Dvě?
  __________
  Na naší fakultě je možné pro studenty od 4. ročníku navštěvovat Porodnický kroužek. Máte s ním nějaké zkušenosti?
  Jana: Účastním se ho. Jedná se o praktickou výuku přímo na porodnici. Studenti mohou být přítomni porodu - fyziologickému i vedenému císařským řezem. Je možné gynekologicky vyšetřit těhotnou ženu, vidět ultrazvuk, kardiotokografii - vyšetření, při němž jsou snímány stahy dělohy. Myslím si, že medik uvažující o tomhle zaměření by se měl určitě do Porodnického kroužku přihlásit, je to skvělá příležitost, kterou nám Motol dává.

  ... a příště se podíváme, co náš projekt může přinést veřejnosti! 

 • Jak a kdy vznikl projekt Tady jde o ženy?

  15. ledna 2017

  Vážení příznivci,
  nedávno jsme díky projektu absolvovaly rozhovor s Ondřejem Lukáčem, redaktorem Motoláku, tedy spolku mediků studujících v motolské fakultní nemocnici. Už před pár dny jste si mohli přečíst zkrácenou verzi rozhovoru - ovšem postupně se můžete těšit na jeho další střípky, jenž vám odhalí naše motivace, aktuální práci i přání a plány do budoucna.
  ___
  Kdo vymyslel název Tady jde o ženy?
  Nikol Gabrielová: Byl to kolektivní nápad. Nejdříve jsme daly dohromady několik názvů, a pak jsme z nich vybíraly, přičemž všechny varianty byly víceméně obdobné a šlo spíše o to konečné vyznění. 
  ___
  Mně to přišlo takové... agresivní.
  Tereza Šváchová: No to snad ne! 
  Alena Stolínová: Ale ano! (smích) To jsme přesně chtěly! Ne, tedy přímo agresivní, ale aby z toho byl cítit náš zápal a ochota ženám pomoci.
  Jana Dubská: Je pravda, že zaujal už hodně lidí a hned se ptají, o co přesně jde, protože hrubou představu získali právě z názvu. 
  ___
  A samotný nápad na projekt vzešel od koho?
  Nikol: Nejspíš ode mě. Působím jako koordinátor vzdělávání mediků pro Českou republiku - dva roky nazpět jsme s Antonínem Haluzou a Vojtěchem Kuncem založili kurzy chirurgického a následně laparoskopického šití. Teď už bylo ale na čase se rozdělit, každý směřujeme jiným odborným směrem. Díky tomu se studenti naší fakulty mohou těšit také na kurzy mikrochirurgie, kurzy osteosyntézy a samozřejmě na naše kurzy pro budoucí gynekology. Už v létě jsem ohledně projektu oslovila schopné slečny se zájmem o stejný obor a od září se kontinuálně přesvědčuji, že i pět žen si může skvěle rozumět a doplňovat se. (smích) 
  Jana: Nejprve jsme diskutovaly o tom, co by nás zajímalo a bavilo, co by mohlo zajímat veřejnost, vzájemně jsme se inspirovaly a přidávaly na seznam nápady, které nadchly celý tým. Nikol díky dřívějším projektům věděla, že s pomocí Nadace O2 bychom mohly získat peníze na trenažery a od toho jsme se na začátku odrazily.
  ___
  Jak to vlastně bylo s podporou Nadace O2?
  Nikol: Vloni, jsme se o této možnosti dozvěděli vlastně čirou náhodou. A tak jsme tenkrát s kluky začali připravovat kurzy laparoskopie. Jedná se o soutěž pro studenty ve věku od 15 do 26 let na podporu obecně prospěšných projektů, z nichž pořadatelé nemají žádný finanční prospěch. O2 vybraným projektům pomůže finanční částkou (aktuálně 30 tisíc), již je možné po úspěšném splnění a vybrání komisí dále navýšit, o což bychom se v budoucnu rády pokusily. Už teď víme, jak by se daly další finance využít – pro zdokonalení programu na naší fakultě i pro rozšíření na ostatní lékařské fakulty. 
  Alena: Letos se hlásilo se, pokud si dobře pamatuji, 220 projektů a nakonec bylo podpořeno 30 z nich. 
  Jana: O tom, které projekty budou podpořeny, rozhoduje odborná komise. I když my jsme zrovna výjimkou. V každém kole je zvolen vítěz Divoké karty, který získal největší podporu veřejnosti a tím vítězem se tentokrát stal právě náš projekt.

Načíst další aktuality

Líbí se ti náš projekt? Máš nějaký návrh, nápad? Nech nám vzkaz

Máš dotaz k našemu projektu? Napiš nám

Další projekty