• Doplnění mobiliáře

  30.08.2016

  V parku jsme doplnili lavičky a houpačky. Zatím jsou kumulováni v jižním parteru.

  Rozmístění laviček je dočasné.

  V současné době není zajištěna pravidelná a systematická údržba.  Dle našeho názoru je potřeba i zajistit zábradlí na všech exponovaných místech a řádné ošetření stromů. Zejména z důvodu bezpečnosti. Do budoucna předpokládáme přesun mobiliáře do ostatních částí parku. Lavičky jsou zatím kumulované v tomto prostoru z důvodu přehlednosti, lepšího monitoringu a předpokládaného využívání větších skupin (okolní školky, školy, školní družiny, spolky, turisté, apod.).

 • Mobilář

  17.08.2016

  Příští týden budeme doplňovat mobiliář. Uvidíme, kolik se nás sejde. Více informací je v sekci AKCE.

 • Přípravy

  11.07.2016

  V červnu jsme se zúčastnili vzdělávacího kurzu, kde jsme se dozvěděli řadu informací. Dnes začínají prázdniny a my se chystáme realizovat udržovací práce dle plánovaného harmonogramu. Sousedy i ostatní veřejnost jsme informovali vyvěšením záměru, vyjádřením města o územním plánu a souhlasu uživatele pozemku - SŽDC. Stejné dokumenty jsme roznášeli i do domovních schránek v lokalitě.