• Intenzivní příprava na pilotní uvedení workshopu

    17.06.2016

    V období  od 25. 3 - 8. 4 proběhla první oficiální příprava na náš inovativní projekt, a to v plném nasazení všech mentálních, duševních i fyzických sil jeho odhodlaných realizátorů. V tomto období proběhly čtyři velké schůze, při nichž jsme se naplno ponořili do podrobnějšího určení cílů, metod a obsahu celého kurzu. Na první schůzce jsme pod vedením Báry (hlavní metodičky) vyextrahovali hlavní cíle a pomocné myšlenky a teorie, napomáhající nás k tomuto cíli dovést. Druhá schůzka byla komornější a podnikl ji pouze Vojta, jakožto stávající i budoucí novinář, s expertem v oblasti médií Janem Bočkem - novinářem z praxe věnující se zároveň interaktivním metodám výuky a zážitkové pedagogice. S ním bylo snadné upřesnit si podrobnost o tom, jak se z obyčejné zprávy stává zpráva mediální a kolika bránami a heuristikami tato zpráva musí projít, než vejde ve veřejnou známost. Třetí schůzka byla opět mentální snahou všech vymyslet co nejzábavnější, ale zároveň co nejefektivnější metodický obsah kurzu. To se podařilo a tak na poslední schůzce nezbývalo nic příjemnějšího, než tvůrčí výroba pestrého materiálu, jeho tisk a společné debatování nad příjemným očekáváním  z nadcházející pilotní akce.