Přihláška projektu
Registrace

Sem napište jméno a příjmení osoby, která registruje projekt a zároveň to je první člen týmu. Nebojte, nemusí to být šéf ☺. Další členy doplníte po schválení registrace projektu.
Do programu SmartUp se můžou přihlásit lidé, kterým je k datu uzavření přihlášek 15 – 29 let (včetně).
S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Veškerá data budou chráněna v souladu se zněním výše uvedeného zákona.

Registrovaný má nárok na informace o osobních údajích zpracovávaných o jeho osobě a zároveň má nárok na napravení závadného stavu v souvislosti s osobními údaji evidovanými o jeho osobě. V případě, že registrovanému nebude postačovat napravení závadného stavu ze strany Nadace, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.