O programu SmartUp

SmartUp je program Nadace O2, který podporuje nápady mladých lidí.

Život je změna a jen změna je život. :) V Nadaci O2 jsme se proto rozhodli, že pro tento rok připravíme pár novinek – abychom mohli ještě lépe reagovat na aktuální potřeby dětí a mladých lidí v ČR, což je naše hlavní poslání. V tuto chvíli proto ve spolupráci s oddělením CSR usilovně pracujeme na novém grantovém programu, který bude podporovat rozvoj dětí a mladých a jejich přípravu na budoucnost.

Abychom se novinkám mohli věnovat naplno a efektivně, rozhodli jsme se dočasně pozastavit příjem přihlášek do grantového programu SmartUp a s ním související aktivity. To ale neznamená, že končíme! Pro již podpořené projekty SmartUp, kterých je v tuto chvíli přes 50, se nic nemění a jejich realizace běží plynule dál. Stejně tak nadále počítáme s našimi mentory, ambasadory a partnery, protože i nový program nabídne spoustu zajímavých témat a příležitostí ke spolupráci. Zkrátka, těšte se!

Novinky vám představíme, jakmile to bude možné. Držte palce. :)

Níže najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud byste měli jakékoliv další otázky, určitě nám dejte vědět.

Proč jste pozastavili příjem přihlášek do programu SmartUp?

 • Abychom se mohli naplno a efektivně věnovat novinkám, které v tuto chvíli s oddělením CSR připravujeme, rozhodli jsme se dočasně pozastavit příjem přihlášek do grantového programu SmartUp a s ním související aktivity. To ale neznamená, že končíme! Pro již podpořené projekty SmartUp, kterých je v tuto chvíli přes 50, se nic nemění a jejich realizace běží plynule dál. Stejně tak nadále počítáme s našimi mentory, ambasadory a partnery, protože i nový  program nabídne spoustu zajímavých témat a příležitostí ke spolupráci. Zkrátka, těšte se!

Budou přihlášky do programu SmartUp obnoveny?

 • Přihlášky do programu SmartUp jsou dočasně pozastaveny. V případě, že se opět rozhodneme otevřít další přihlašování do jednotlivých úrovní, dáme vám to vědět na webových stránkách i sociálních sítích.

Dostaneme peníze, pokud nám byly přislíbeny?

 • Již podpořené projekty dále pokračují v realizaci dle plánu. Všechny podpořené projekty obdrží přidělené finanční prostředky.

Můžeme ještě postoupit do další úrovně?

 • Otevření dalších úrovní v letošním roce nepředpokládáme.

Můžeme z programu odstoupit?

 • Odstoupit z programu je možné. Není k tomu ale důvod. Všechny podpořené projekty obdrží přidělené finanční prostředky a mohou začít s realizací.

Chystá Nadace O2 jiný grantový program?

 • V Nadaci O2 pro tento rok připravujeme pár novinek – abychom mohli ještě lépe reagovat na aktuální potřeby dětí a mladých lidí v ČR, což je naše hlavní poslání. V tuto chvíli proto ve spolupráci s oddělením CSR usilovně pracujeme na novém grantovém programu, který bude podporovat rozvoj dětí a mladých a jejich přípravu na budoucnost.

Počítáte se mnou pro další případné projekty?

 • Nadále počítáme s našimi mentory, ambasadory a partnery, protože i nový program nabídne spoustu zajímavých témat a příležitostí ke spolupráci. Zkrátka, těšte se!

 

 • Pro všechny ve věku 15 – 29 let (včetně).
  Rozhodující je datum ukončení přijímání přihlášek - tj. 30. 3. 2018. K tomuto datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně 29 let. Členem týmu musí být i min. jedna osoba starší 18ti let.
 • Pro týmy 2 až 5 lidí, které nosí v hlavách zajímavé a originální nápady.
 • Pro ty, kterým není jedno, co se kolem nich děje a na projektu pracují dobrovolně, bez nároku na honorář.
 • Pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí neformální vzdělání (v oblasti hardskills i softskills).
 • Peníze.
  V první úrovni až 30 000 Kč na dobu šesti měsíců, ve druhé až 60 000 Kč na dobu šesti měsíců a ve třetí úrovni až 100 000 Kč na dobu jednoho roku.
 • Neformální vzdělání.
  Všichni podpoření realizátoři se musí zúčastnit vzdělávacího kurzu, kde je možné získat a procvičit si dovednosti uplatnitelné nejen v projektech SmartUp. Vzdělávací kurz proběhne o víkendu 2. - 3. 12. 2017.
 • Rady a zpětnou vazbu od mentora.
  Každý projekt získá vlastního mentora, který váš tým vyvede ze slepých uliček. A to se může hodit. Mentorem je zaměstnanec společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo SmartUp Ambassador.
 • Nové zkušenosti a dovednosti.
  Ty se ti můžou hodit v budoucnu jak v práci tak i mimo ni.
 • Kontakty na zajímavé lidi.

U nás mají zelenou všechny zajímavé, originální a kreativní veřejně prospěšné projekty.
Inspirovat se můžeš zde.

Jaké projekty podpoříme?

 • Projekty, které mají originální nebo kreativní myšlenku. Projekty, kde tým ukáže, že se nebojí přihlásit nápad, který je víc než jen obyčejný a chce projektem vytvořit nebo změnit cokoliv ve svém okolí.
 • Projekty, které přinášejí prospěch a užitek ostatním lidem (např. obyvatelům obce, dětem ze školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova, lidem s postižením, starým lidem z domova důchodců, projekty zaměřené na české občany nebo na cizince žijící na území České republiky atd.)
 • Projekty, které realizátoři dělají bez nároku na honorář. Nevadí, pokud nějaké peníze díky realizaci projektu vyděláte, ale musí být potom zpět investovány na jeho rozvoj.
 • Projekty, jejichž převážná část je realizována v České republice (minimálně 70 % rozpočtu).

A jaké naopak ne?

 • Projekty, které nejsou pro dané místo (region,oblast nebo město) či téma ničím výjimečné.
 • Projekty, které mají za cíl rozjezd podnikání.
 • Projekty, kterými si chceš ty nebo nějaká organizace pouze vydělávat peníze. Nemělo by tedy jít o start-up. Projekty přinášející prospěch pouze členům týmu. Projekty, které chtějí získané finance pouze předat jiné organizaci nebo osobě. 
 • Projekty, které podporují nebo propagují politické strany, politická hnutí či extrémní ideologie nebo nabádají k přestoupení k určitému náboženství. Dále projekty propagující kriminalitu, užívání návykových látek, šikanu, násilí, gamblerství apod.
 • Projekty, které jsou z větší části zaměřené na pomoc mimo Českou republiku (více než 70% rozpočtu by bylo utraceno mimo Českou republiku).

Registrace osoby = jde o zaregistrování tvojí osoby do programu SmartUp, abys získal/a přístup k přihlášce a dalším funkcím na stránce www.o2smartup.cz.

Registrace projektu = jde o zaregistrování tvého nápadu do 1. úrovně programu SmartUp.

 • Pokud nebude registrace projektu v pořádku, vrátíme ti ji s doporučeními k opravě
 • Pokud bude v pořádku, registraci schválíme a postupuješ dál 

Doplnění údajů o projektu = aby mohla tvoje přihláška postoupit ke komisím a do hlasování o Divokou kartu programu, potřebujeme od tebe ještě doplnit další informace o projektu a ostatní členy týmu.

 • Pokud nebudou doplněné údaje formálně v pořádku, vrátíme ti je s doporučeními k opravě
 • Pokud budou v pořádku, přihlášku schválíme a postupuješ dál

Hlasování o Divokou kartu = formálně schválené přihlášky mohou zabojovat u veřejnosti o tzv. Divokou kartu programu SmartUp, která projektu s největším počtem hlasů přinese podporu a přiznání grantu bez ohledu na hodnocení komise.

 • Projekt, který zvítězí, získává automaticky naši podporu
 • Ostatní projekty nemusí ztrácet naději, bude je totiž posuzovat hodnotící komise

Hodnotící komise = v jedné vlně přihlášek komise vybírá až 60 projektů, které program SmartUp podpoří.

 • Pokud tvůj projekt komise nevybere, dáme ti doporučení, jak ho můžeš dopilovat k dokonalosti a přihlásit v další vlně přihlášek
 • Pokud bude tvůj projekt komisí vybrán, získává grant a naši podporu

Vzdělávací kurz = jednou z podmínek získání podpory je účast na vzdělávacím kurzu, kde se tvůj tým naučí projektovému řízení, spolupráci, jak komunikovat mezi sebou i s médii a pozná jak svého mentora, tak i jiné týmy, se kterými si můžete vyměnit cenné zkušenosti.

Realizace projektu = po vzdělávacím kurzu má tvůj tým už podepsanou smlouvu a máte tak půlroku na to, abyste se do vašeho projektu pustili, zrealizovali ho a úspěšně dokončili.

Ukončení projektu = pokud tvůj tým dotáhne projekt do konce a splníte všechny podmínky o využití grantu, úspěšně jste jej dokončili. Budeme ale rádi, když se s projektem přihlásíte do 2. úrovně, kde můžete na jeho rozvinutí a vylepšení získat až 60 000 Kč.

2. úroveň projektu = záleží jen na tvém týmu, kam projekt posunete. Vše ale probíhá podobně – podáte přihlášku, kterou posoudí hodnotící komise a vybraných 30 projektů se opět zúčastní speciálního vzdělávacího kurzu a má půlroku na to svůj projekt dokončit. Pokud splníte všechny podmínky a přihlásíte se do 3. úrovně, můžete získat až 100 000 Kč.

3. úroveň projektu = díky 3. úrovni můžete vaši myšlenku dotáhnout k dokonalosti. Opět podáte přihlášku, kterou posoudí hodnotící komise a vybere až 3 projekty, které se zúčastní speciálního školení na míru a mají rok na realizaci svého projektu. 

Svůj nápad můžeš posílat na konzultaci během celého roku. Podíváme se na něj, a pokud bude třeba něco doplnit, vrátíme ti nápad k přepracování. Kompletně vyplněné přihlášky ale přijímáme jen 2x do roka.

Pokud projekt v této vlně přihlásíš do 30. 9. 2017, a bude potřeba v něm něco dopilovat, vrátíme ti ho k doplnění nebo úpravě. Pokud přihlášku odešleš po 30. 9.2017 a nebude vše formálně správně, přihlášku ti už k přepracování vrátit nemusíme a budeš se muset přihlásit v další vlně.

V jedné vlně přihlášek se můžeš přihlásit pouze jednou. Pokud budeš součástí více týmů, formálně schválíme pouze ten projekt s tvým jménem, který byl odeslán jako první.

Tým musí mít mezi přihlášenými členy alespoň jednu osobu starší 18 let (v den podání přihlášky), která bude podepisovat smlouvu o poskytnutí financí na realizaci projektu a bude tzv. odpovědnou osobou projektu. Tato osoba musí mít trvalé bydliště v České republice a ostatní členové týmu musí mít v České republice doručovací adresu.

Osoba podepisující smlouvu také nese odpovědnost za fotografie či obrázky zveřejněné v rámci programu SmartUp a jejich další používání s ohledem na autorská práva, souhlasy osob zveřejněných na fotografiích apod. 

V programu SmartUp můžeš získat částku až 190 000 Kč. Nejdříve ale musíš začít v 1. úrovni, kde můžeš žádat o částku až 30 000 Kč. Pokud projekt úspěšně zrealizuješ, můžeš vkročit do 2. úrovně, kde lze žádat na projekt částku až 60 000 Kč. 3. úroveň programu SmartUp a částka až 100 000 Kč je pro všechny ty, kteří prošli 2. úrovní.

Realizace přihlášeného projektu může být ale závislá i na finanční podpoře dalších subjektů (nejen na programu SmartUp). Proto najdeš v přihlášce i tyto položky:

 • Celkový rozpočet projektu = celková částka, kterou potřebuješ, abys projekt uskutečnil/a
  Max. výše rozpočtu může být 45 000 Kč (30 000 Kč z programu SmartUp a 15 000 Kč z jiných zdrojů).

 • Rozpočet v rámci programu SmartUp = částka, o kterou žádáš v rámci programu SmartUp
  Maximálně můžeš žádat o 30 000 Kč.

 • Rozpočet kofinancovaný z jiných zdrojů = částka, o kterou žádáš v jiných programech / od jiných organizací / institucí
  Z jiných zdrojů můžeš přidat maximálně 50 % částky, o kterou žádáš v rámci programu SmartUp

Tzn., pokud v rámci programu SmartUp žádáš o 30 000 Kč, kofinancovat z jiných zdrojů můžeš max. 15 000 Kč. Pokud v rámci SmartUp žádáš o 15 000 Kč, kofinancovat z jiných programů můžeš max. 7 500 Kč.

Na jaké věci můžeš peníze použít

 • Na nákup materiálu jako např.:
  • nářadí a pomůcky,
  • kancelářské potřeby,
  • sportovní náčiní atd.
 • Na nákup služeb jako např.:
  • výuka lektora,
  • zajištění fotografa,
  • práce zedníka
  • propagace projektu atd.
 • Na pronájem a zajištění prostor.

Na jaké věci peníze nelze využít

 • Věci, které přímo nesouvisí s myšlenkou a popisem projektu
 • Nákup alkoholických nápojů a tabákových výrobků.
 • Finanční odměny pro členy týmu.
 • Bankovní poplatky, pokud prokazatelně nesouvisí s realizací projektu.
 • Dar dalším osobám či organizacím.
 • Zahájení podnikatelské činnosti.
 • Pokuty nebo úhrady za způsobenou škodu.
 • Náklady související s přípravou přihlášky v rámci programu SmartUp.
 • Náklady, které nejsou uvedeny v rozpočtu projektu.

Z programu SmartUp také nelze financovat stávající aktivity neziskových a veřejně prospěšných organizací, které již běžně fungují. SmartUp neslouží ke spolufinancování a vybavování těchto organizací. Nelze tedy financovat např. aktivity už probíhajících kroužků, pořízení triček/nářadí/her pro volnočasový klub, vybavení již fungující tělocvičny, postavení jídelny pro zaběhlý tábor, apod. Lze financovat pouze nové projekty těchto organizací, pokud je přihlásí fyzická osoba, která bude za projekt zodpovědná.

Ke všem nakupovaným věcem či službám, které byly pořízeny v období realizace projektu, je nutné uschovávat si originální účetní doklady. Ty budou potřebné pro vyúčtování projektového rozpočtu a uznání nákladů.

Majetek nebo soubor věcí pořízený z financí programu SmartUp s hodnotou nad 3 000 Kč musí tým po ukončení projektu darovat veřejně prospěšné organizaci, která umožní další bezplatné využívání těchto věcí. Jde např. o jakékoli vybavení prostor, nábytek, techniku, sportovní vybavení, apod.


Pokud je projekt formálně správně, rozhoduje o jeho osudu veřejnost prostřednictvím hlasování o Divokou kartu nebo hodnoticí komise. Vybere-li komise projekt mezi podpořené je dalším krokem v cestě k jeho samotné realizaci povinná účast na vzdělávacím kurzu. Úspěšným zakončením kurzu jsou již všechny podmínky pro podpis smlouvy mezi týmem (odpovědnou osobou týmu) a Nadací O2 splněné.

Smlouvu vytiskneme a přivezeme na kurz odpovědné osobě v projektu ve dvou vyhotoveních. Po podpisu smlouvy a po absolvování e-learningu o online administraci projektu, je vše připravené k výplatě peněz. Peníze budou odesílány v několika splátkách na účet uvedený ve smlouvě. Nadace O2 si vyhrazuje právo upravit podmínky splátek podle solventnosti žadatele.

Peníze lze za zboží a služby utratit pouze v časovém úseku určeném pro realizaci projektu. Doklady na zboží a služby zakoupené mimo toto období nebudeme moci uznat.

Projekty v 1. úrovni realizují týmy maximálně 6 měsíců. V 2. úrovni realizace trvá také 6 měsíců. V 3. úrovni je doba trvání projektu až 1 rok.

Konkrétní data realizace projektu jsou závislá na dané vlně přihlášek, do které projekt přihlašuješ. Je ale na tobě, jestli stihneš projekt ukončit už za měsíc anebo si na to necháš půl roku. Otevření přihlášek budeme ale vždy komunikovat v předstihu.

Poté, co tým Nadace O2 uzná projekt jako formálně správný, rozhoduje o dalším jeho osudu hodnoticí komise. Komise je v 1. úrovni složená z 3 členů (zaměstnanec společnosti O2 Czech Republic a.s., SmartUp Ambassador a odborník z neziskového sektoru).

U projektů hodnotí tato kritéria:

 • Jestli projekt neděláte jen pro sebe, ale hlavně pro ostatní.
 • Jestli máte projekt dobře rozmyšlený a dotáhnete ho do konce… Ideálně i dál.
 • Jestli přemýšlíte o tom, jak smysluplně a za co utratíte peníze.
 • Jestli řešíte danou věc jinak, než jak by ji řešili ostatní.

Po ukončení přijímání přihlášek je zahájeno na webových stránkách www.o2smartup.cz hlasování veřejnosti o tzv. Divokou kartu. Jeden projekt s největším počtem hlasů z celé České republiky bude podpořen, bez ohledu na vyjádření hodnoticí komise.

Zúčastnit se vzdělávacího kurzu. Kurz je povinný pro všechny realizátory / členy týmu uvedené v přihlášce projektu do programu SmartUp. Pro projekty přihlášené v této vlně (od 11. 10. 2017 do 30. 3. 2018) je termín vzdělávacího kurzu 26. – 27. 5. 2018. 

Podepsat smlouvu a plnit její podmínky, mezi které patří:

 • Splnit v daném období všechny fáze projektu, které si tým stanoví v přihlášce.
 • Pravidelně o projektu informovat na blogu, který každému podpořenému projektu vytvoříme na stránkách www.o2smartup.cz.
 • Uchovávat originální účetní doklady týkající se nákupu zboží a služeb v projektu.
 • Dodržovat pravidla komunikace o projektu v médiích a na projektových akcích.
 • Pravidelně komunikovat s mentorem projektu.
 • Po ukončení realizace projektu napsat závěrečnou zprávu a doložit vyúčtování.
 • Uzavírka přihlášek: 30. 3. 2018
 • Formální kontrola přihlášek: 2. 4. - 13. 4. 2018
 • Hlasování veřejnosti o Divokou kartu programu: duben 2018
 • Hodnotící komise: duben 2018
 • Vzdělávací kurz a podpis smlouvy: 26. - 27. 5. 2018
 • Realizace projektu: 1. 7. – 31. 12. 2018 ​
 1. Úroveň (můžeš žádat o částku až 30 000 Kč)
  1. Vlna přihlášek
   • Realizace projektů: 1. 10. – 31. 12. 2015
  2. Vlna přihlášek
   • Realizace projektů: 1. 1. – 31. 3. 2016
  3. Vlna přihlášek
   • Realizace projektů: 1. 4. – 30. 6. 2016
  4. Vlna přihlášek
   • Realizace projektů: 1. 7. – 31. 12. 2016
  5. ​Vlna přihlášek
   • Podávání přihlášek: 1. 9. - 18. 10. 2016
   • Realizace projektů: 1. 1. – 31. 6. 2017
  6. ​Vlna přihlášek
   • Podávání přihlášek: 15. 2. - 31. 3. 2017
   • Realizace projektů: 1. 7. – 31. 12. 2017
  7. Vlna přihlášek
   • Podávání přihlášek: 1. 9. - 29. 9. 2017
   • Vzdělávací kurz: 2. - 3. 12. 2017
   • Realizace projektů: 1. 1. -  31. 6. 2018
  8. Vlna přihlášek
   • Podávání přihlášek: 11. 10. - 30. 3. 2018
   • Vzdělávací kurz: 26. - 27. 5. 2018
   • Realizace projektů: 1. 7. -  31. 12. 2018
     
 2. Úroveň (pro úspěšně zrealizované projekty z 1. úrovně; mohou žádat o částku až 60 000 Kč)
  1. Vlna přihlášek
   • Realizace projektů: 1. 7. – 31. 12. 2016
  2. Vlna přihlášek
   • Podávání přihlášek: 26. 10. - 23. 11. 2016
   • Realizace projektů: 1. 2. – 31. 7. 2017
  3. Vlna přihlášek
   • Podávání přihlášek: 7. 4. - 30. 4. 2017
   • Realizace projektů: 1. 7. – 31. 12. 2017
  4. Vlna přihlášek
   • Podávání přihlášek: 16. 10. - 17. 11. 2017
   • Vzdělávací kurz: 3. 2. 2018
   • Realizace projektů: 1. 2. - 31. 7. 2018
  5. Vlna přihlášek
   • Podávání přihlášek: 9. 4. - 4. 5. 2018
   • Vzdělávací kurz: 23. 6. 2018
   • Realizace projektů: 1. 7. - 31. 12. 2018

  6.  
 3. Úroveň (pro úspěšně zrealizované projekty z 2. úrovně; mohou žádat o částku až 100 000 Kč)
  1. Vlna přihlášek
   • Podávání přihlášek: 1. 7. - 31. 7. 2017
   • Realizace projektů: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018

Určitě doporučujeme sledovat naši facebookovou stránku. A pokud nenajdeš odpovědi na své otázky na internetu, můžeš nám napsat e-mail na info@o2smartup.cz nebo nám zavolat na tel. 724 001 060

 

Dokumenty ke stažení